© iStockphoto

Tufft att följa en diet? Vid DENNA tidpunkt blir det lättare!

Ny forskning visar hur man LYCKAS med den svåra konsten att upprätthålla en viktnedgång.

8 september 2016 av Hans Westhausen Gottlieb

De flesta som har genomgått en bantningskur känner nog igen frustrationen när de förlorade kilona sakta men säkert kommer tillbaka och man får börja om igen från början.

Huvudmotståndaren i matchen mot alla överflödiga kilon är känslan av hunger, och som om det inte var nog jobbigt att gå ned i vikt, så kämpar kroppen inledningsvis mot en viktnedgång genom att öka hungerkänslan.

Ny dansk forskning visar emellertid att det finns ljus i tunneln om man orkar hålla ut i ett år.

Håll ut i 52 veckor!

I en studie från Köpenhamns universitet använde 20 överviktiga först två månader på att i snitt gå ned 13 procent av sin kroppsvikt med hjälp av en mycket sträng pulverdiet. Därefter skulle de med hjälp av en dietist försöka att behålla sin nya vikt i ett år.

Under tiden processen pågick mättes försökspersonernas nivåer av de aptitreglerande hormonerna GLP-1 och PYY samt hungerhormonet ghrelin.

Direkt efter den inledande viktnedgången steg produktionen av det hungerframkallande hormonet ghrelin med hela 23 procent. Men efter ett år hade ghrelinnivån sjunkit samtidigt som nivån av de två aptithämmande hormonerna GLP-1 och PYY hade ökat.

Kroppen slutar att kämpa emot

”Det intressanta och positiva med denna undersökning är att om man klarar av att upprätthålla en viktminskning under en längre period, så gör det att man passerar ”den kritiska punkten”. Och därefter blir det faktiskt lättare. Kroppen slutar att kämpa emot och börjar istället att samarbeta,” säger lektor Signe Sörensen Torekov, som ingick i det forskarlag som ligger bakom studien.

Så håll ut, det blir lättare längre fram!

Källa: Journal of Endocrinology, sund.ku.dk

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: