Smalare pendlare Även om man sitter ned i bussen på väg till jobbet, så gör alla aktiviteter som pågår runt omkring att både fettprocenten, BMI-värdet och vikten blir lägre än hos bilisterna.© Pexels.com

Så mycket mindre väger personer som reser kollektivt

Res med kollektivtrafiken till jobbet i stället för bilen och gå ned i vikt.

Alla vet hur bra det är för hälsan att cykla till jobbet i stället för att köra bil. Det finns dock mycket att vinna på att även resa med bussen eller pendeltåget istället för att sätta sig bakom ratten.

Det visar en ny stor forskningsstudie som presenteras i The Lancet. Det är den hittills största studien som gjorts när det gäller hälsovinsterna av aktiv transport i Storbritannien.

Experterna har tittat på data från över 150 000 britter i åldern 40–69 år. Resultatet visar att män som tog offentliga transportmedel till jobbet var 2,2 kg lättare i snitt än de som tog bilen. För kvinnor var den siffran 1 kg.

Dessutom gjorde resandet med kollektivtrafiken att båda könen uppvisade en lägre fettprocent och ett lägre BMI än bilisterna.

Boosta viknedgången med en kombination av olika transportmedel

Enligt forskarna beror viktskillnaden på att ”den tillfälliga fysiska aktivitet som är involverad då man reser med kollektivtrafiken, verkar spela en viktig roll”.

Ännu bättre värden visade den grupp av resande som kombinerade sitt resande med buss eller pendeltåg med att gå eller cykla.

Här vägde männen 3,1 kg mindre i snitt än bilisterna och kvinnorna vägde 2 kg mindre.

Gå ned ännu mer i vikt på cykeln

Föga överraskande var de renodlade cykelpendlarna den grupp som hade lägst fettprocent, BMI och vikt jämfört med bilisterna.

I den gruppen vägde männen 5 kg mindre i snitt, medan kvinnorna hade 4,4 kg mindre vikt att släpa runt på.

Sambandet mellan aktivt resande och lägre BMI fanns oavsett vilka andra livsstilsfaktorer som förelåg: t.ex. inkomst, utbildning, hemmiljö (glesbygd/stad), alkoholintag, rökning, generell fysisk aktivitet och allmänt hälsotillstånd.

Källa: The Lancet

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: