Mand på cykel landevej sommer flip

Klungkörning

Tekniken är viktig om en cykelklunga ska kunna köra optimalt när det blåser.

5 juli 2010 av Stefan Lezuik

Principen är rätt logisk, men det är ändå bra att träna på tekniken ofta så att ni arbetar rytmiskt och obesvärat tillsammans. Man behöver inte vara fler än en handfull cyklister för att det verkligen ska vara lönt att lära sig tekniken. Framför allt gäller det att läsa av vinden, täcka varandra och hålla kedjan så tät som möjligt så att det inte blir några luckor i gruppen. Det kan ta ordentligt på krafterna att behöva accelerera ofta för att stänga till plötsliga luckor i fältet där vinden smiter in. Håll er därför så nära varann som möjligt. En annan sak att tänka på är att det är bättre om de andra sänker farten än att det uppstår en lucka för att tätmannen inte orkar hålla tempot uppe.

Sned sidvind Om det blåser snett från sidan kommer vindskyddet också att ligga snett bakom framförvarande cyklist. Det är alltså här man ska placera sig för att få bäst vindskydd.

  • Längst bak i gruppen hittar man sin position i lä och följer rytmen framåt. Det är viktigt att kedjan hålls ihop.

  • Efter att ha cyklat i täten svänger man ut på vindsidan och glider lugnt tillbaka.

Direkt sidvind Blåser det vinkelrätt mot körriktningen är chansen logiskt nog liten att hitta lä. Man bör fortfarande ligga snett bakom den som cyklar framför – så pass snett som utrymmet tillåter utan att den övriga trafiken störs.

  • Man bör hela tiden ligga mellan samma cyklister. Kom ihåg att hålla ihop kedjan.

  • Efter att man cyklat i täten svänger man ut till vindsidan och glider tillbaka längs gruppen tills man åter cyklar längst bak. Härifrån följer man rytmen igen.

Sned motvind Om man är tillräckligt många så att det blir två rader med cyklister och kör i motvind eller sned motvind kan man svänga åt bägge sidorna samtidigt. Om man cyklar på läsidan ska man vara extra noga med att inte slå i den bakomliggande cyklistens framhjul. Fokusera på att hålla ihop. Klungan kan antingen köra i ett konstant tempo, eller turas om att leda i 45–60 sekunder. När man cyklar parvis i två rader kan man också småprata med varandra.

  • Cyklisterna från höger och vänster rullar bakåt samtidigt, lägger sig i lä och tar sig framåt igen.

  • Tätcyklisten måste rycka framåt en halvmeter innan han svänger ut för att inte krocka med cyklisten bakom.

Roterande kedja Om ni är en större grupp är det effektivast att köra i en roterande kedja. Här tar ingen täten på något markerat sätt, utan hela kedjan roterar i ett tätt, konstant, rytmiskt flöde där varje cyklist leder kedjan korta stunder. Ett jämnt tempo är nyckeln.

  • Kedjan kör i ett jämnt tempo utan accelerationer. Raden till vänster glider bakåt medan raden till höger drar framåt.

  • Cyklist B leder bara tills cyklist A har glidit förbi bakhjulet på B . Sedan rycker B fram och rullar bakåt medan cyklist C tar täten.

Landsvägscykling

Att cykelträna tillsammans med andra ger dig massor med trevliga stunder och ett bra utbyte av träningen.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: