Konditionsvärde, löpare, löparbana
Konditionsvärde

Beräkna ditt konditionsvärde för att få reda på hur vältränad du är.

Beräkna ditt konditionsvärde

Hur vältränad är du? Beräkna ditt konditionsvärde och få svar på det. Här kan du läsa vår stora guide om konditionsträning och få reda på hur du beräknar ditt konditionsvärde och vad du kan använda det till.

22 januari 2020 av Redaktionen

Vad innebär konditionsvärdet?

Konditionsvärdet indikerar hur mycket syre kroppen kan ta upp, transportera runt och förbruka i förhållande till ens vikt. Skälet till att syreupptagningsförmågan är viktigt i förhållande till ens kondition är att ju mer syre kroppen kan ta upp, desto mer energi kan den producera. En större energiproduktion medför att man kan klara av en högre arbetsintensitet. Din vikt spelar dock också en roll eftersom det krävs mer energi för att flytta en tung kropp än en lätt.

När du ska beräkna ditt konditionsvärde är det därför bra om du känner till din kropps maximala syreupptagningsförmåga och därefter dividerar det värdet med din kroppsvikt.

Så får du lättast fram ditt konditionsvärde

Det finns flera olika metoder för att få fram sitt konditionsvärde, men en av de vanligaste är det så kallade Coopertestet.

Konditionsvärde: Coopertestet

Kortfattat går detta test ut på att man ska löpa så långt som möjligt på 12 minuter. Efteråt mäts den tillryggalagda sträckan, och utifrån det kan man få fram sitt uppskattade konditionsvärde.

Coopertestet används främst av löpare, men det finns också andra metoder för att beräkna konditionsvärdet där man inte behöver springa. En sådan metod är Åstrands stegtest.

Konditionsvärde: Åstrands stegtest

Med Åstrands stegtest kan man beräkna sitt konditionsvärde hemma i vardagsrummet. Det enda man behöver är en pall eller en bänk som är ca 40 cm hög och eventuellt en pulsklocka.

Så utförs Åstrands stegtest:

  • Väg dig innan testet så att du vet din kroppsvikt.
  • Placera vänster fot på bänken. Kliv upp på den med bägge benen. Kliv ned igen och byt ben.
  • Det är viktigt att du kliver upp på bänken 30 gånger per minut. Rätt tempo är nämligen avgörande för testets tillförlitlighet. Träna gärna på att hitta rätt tempo innan du genomför testet.
  • Efter 5 minuters oavbrutet arbete i rätt tempo läser du av din pulsklocka eller räknar antalet pulsslag under 10 sekunder och multiplicerar resultatet med 6.
  • Sätt därefter in din vikt och den uppmätta pulsen i skalan här nedan.
Åstrands stegtest
Formel för beräkning av konditionsvärdet med Åstrands stegtest

Vad är ett bra konditionsvärde?

I korta drag kan man säga att ett högt konditionsvärde är lika med bra kondition. Om ditt konditionsvärde är högt kan du vara fysiskt aktiv längre tid och med en högre intensitet. För män runt 30 år anses ett konditionsvärde på över 45 som bra. För kvinnor i samma ålder bör det vara över 40. Elitidrottare har oftast ett konditionsvärde över 70 och några av de högsta konditionsvärden som uppmätts ligger på över 90.

Vad kan man använda konditionsvärdet till?

Om du vet ditt konditionsvärde kan du använda det för att sätta upp nya mål. Som löpare kan man t.ex. träna för att uppnå ett högre konditionsvärde och på så sätt klara av att löpa längre i ett högre tempo. Konditionsvärdet är också en indikator för den allmänna hälsan. Risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är klart mindre hos personer med ett högt konditionsvärde.

Så kan du förbättra ditt konditionsvärde

Som tidigare nämnts får du fram ditt konditionsvärde genom att dividera din maximala syreupptagningsförmåga med din kroppsvikt.

För att uppnå ett högre konditionsvärde finns det därför två saker du kan göra: du kan öka din maximala syreupptagningsförmåga och/eller gå ned i vikt. Den maximala syreupptagningsförmågan förbättras mest genom hård intervallträning, då du pressar cirkulationssystemet maximalt i t.ex. 1x10 minut med 1 minuts vila mellan varje intervall.

Det är dock inte alla som har lika lätt för att öka sitt konditionsvärde. Konditionsvärdet är till viss del genetiskt bestämt och det sjunker automatiskt med åldern. Generellt kan man också säga att storvuxna personer har svårare för att uppnå ett högt konditionsvärde jämfört med mindre personer.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: