© iStockphoto

Ät mer frukt och grönt och bli lycklig

Det finns ett samband mellan intaget av frukt och grönt och hur nöjd man är med livet rent generellt, visar forskning. Se hur mycket du behöver äta för att uppnå den effekten.

11 april 2019 av Hans Westhausen Gottlieb

Alla vet att frukt och grönt är bra för kroppen, men nu kopplar forskning från Australien också ihop intaget av frukt och grönt med en högre grad av lycka och tillfredsställelse med livet generellt.

Över 12 000 personer tillfrågades om sitt intag av frukt och grönt år 2007 och sedan en gång till år 2009. Samtidigt fick personerna skatta hur nöjda de var med livet på en skala från 1–10.

Forskarna såg att ju mer frukt och grön personerna åt, desto högre poäng satte de på tillfredsställelseskalan.

Jämförbart med att sluta vara arbetslös Forskarna beräknade också att de personer som under två års tid ändrade sin kosthållning från att inte äta någon frukt eller grönsak alls, till ett intag på åtta frukter och grönsaker per dag, ökade sin nöjdhet med livet med 0.24 poäng på 10-poängsskalan.

Det låter kanske inte så mycket, men det är faktiskt en lika stor ökning som personerna i genomsnitt upplevde när de gick från att vara arbetslösa till att de började jobba.

Forskarna beräknade nämligen också hur folks lycka och tillfredsställelse påverkades av andra faktorer i livet, som t.ex. arbetslivet.

Möjligt samband med B-vitamin Eftersom försöket baserades på statistisk analys kombinerat med enkätsvar, kan forskarna inte säga exakt vad det är som gör att frukt och grönt är så bra för vårt mentala välbefinnande och i vilken grad andra faktorer spelar in.

Tidigare försök har dock pekat på att det finns ett möjligt samband mellan B-vitamin och produktionen av serotonin, vilket spelar en viktig roll för vårt humör.

Källa: American Journal of Public Health

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Vad gillar du att lyssna på när du tränar?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: