© Istock

Här är sanningen om sex och träning

Bör man avstå sex före träning och tävling? Många duktiga idrottare säger att de gör det, men forskarna säger faktiskt något helt annat...

27 januari 2016

Muhammad Ali brukade göra en stor grej av sin avhållsamhet före en boxningsmatch, eftersom han menade att sex kunde göra honom vekare. Och han är inte det enda exemplet i historien med idrottsmän som hävdar att det är viktigt för dem att undvika sex före match.

Än idag lever myten vidare bland många träningsnördar, vilket är synd. Det stämmer nämligen inte.

Redan år 2000 visade en schweizisk studie med elitidrottare som publicerades i Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, att sex 10 timmar före en fysisk utmaning inte hade någon negativ inverkan. Inte ens då testpersonerna hade sex två timmar före fystestet påverkades deras prestationsförmåga negativt.

I stället visar mycket av dagens forskning att sex är hälso- och prestationsfrämjande för både män och kvinnor. Forskning visar att sex ger ökad utsöndring av bl.a. prolaktin och av ”soldaterna” hos immunförsvaret, de så kallade mördarcellerna. Det gör att risken för sjukdomar minskar.

Dessutom hävdar en del idrottspsykologer att orgasmen hos bägge könen kan öka prestationsförmågan. Förklaringen är att man blir mer avspänd efteråt.

Det är dock värt att notera att det bara är lugnt sex, helst med partnern som den mest aktiva, som ökar prestationsförmågan. Om det är du som är mest aktiv så är det tveksamt om du kommer att kunna prestera ditt bästa i din idrott dagen efter.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Vilken typ av träningsutrustning önskar du dig mest just nu?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: