Sex bra skäl till att vara optimistisk

Om du ser positivt på livet kommer ditt hjärta att vara friskare. Här är fem andra bra skäl till varför det är bra att ha en optimistisk livssyn.

17 juni 2019

Det kan mycket väl löna sig att betrakta ett glas som halvfullt i stället för halvtomt.

Om du har en optimistisk livssyn kommer din kropp att vara friskare, och du kommer att leva längre än personer som ser pessimistiskt på livet.

Exempelvis har forskare visat att en positiv livssyn ger ...

Bättre prognos efter operationer

I en studie tittade forskarna på graden av optimism och pessimism hos 309 patienter som skulle genomgå en hjärtoperation. Försökspersonerna följdes sedan upp sex månader efter operationen, och då kunde forskarna se att optimisterna hade blivit återinlagda hälften så många gånger som pessimisterna.

Lägre blodtryck

I en annan studie tittade forskarna på 616 medelålders män som alla hade haft normalt blodtryck i minst fyra år. Försökspersonernas grad av optimism bedömdes och man undersökte även om det fanns någon historia av högt blodtryck i familjerna. Forskarnas slutsats blev att de pessimistiska männen hade tre gånger högre risk att utveckla högt blodtryck jämfört med optimisterna.

Friskare hjärta

En positiv livssyn minskar risken för blodproppar och andra livshotande hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie där forskare vid Harvards och Bostons universitet följde 1 306 män med en snittålder på 61 år. 10 år efter att studien inleddes kunde forskarna se att den pessimistiska försöksgruppen hade dubbelt så hög risk att utveckla hjärtsjukdom jämfört med optimisterna.

Färre infektionssjukdomar

I en studie analyserade forskare personligheten hos 193 friska, frivilliga försökspersoner och gav dem därefter ett virus. De optimistiska försökspersoner blev mycket mindre sjuka än pessimisterna.

Längre liv

Om man har en optimistisk syn på livet, så lever man också längre. En amerikansk studie mätte hälsan och graden av optimism hos 839 människor under en 30-årsperiod. Där kunde man se att för varje gång de ökade med 10 poäng på pessimist-/optimist-skalan, så ökade dödligheten med 19 procent.

En nyare studie visar samma sak. Där följde man 6 959 studenter som fick genomgå ett personlighetstest under 40 år. Studien kom fram till att dödligheten var 42 procent högre hos de pessimistiska försökspersonerna jämfört med hos de optimistiska.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur många dagar i veckan äter du hemlagat till middag?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig