© Colourbox

Kan man vara överviktig – och ändå fullt frisk?

Är övervikt alltid farligt för hälsan, eller kan man vara överviktig och fullt frisk?

Kanske! Experterna är långt ifrån eniga i denna fråga. Ända tills helt nyligen har läkare och fetmaforskare antagit att övervikt endast leder till hälsoproblem om man dessutom lider av t.ex. högt blodtryck, högt blodsocker eller högt kolesterol. Men resultatet från en stor dansk befolkningsstudie visar att risken för att få allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som blodpropp och hjärtinfarkt följer viktkurvan slaviskt.

Fler än 71 000 individer följdes under fyra år och resultaten visar tydligt att både

överviktiga

personer med BMI över 25 och kraftig fetma (BMI över 30) har en betydligt ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar – och att kroppsvikten säger mer om vårt hälsotillstånd än vad exempelvis blodtrycket gör.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: