© Bermix Studio

Stillasittande ett stort hälsoproblem – så många svenskar är i riskzonen

Brist på motion är ett utbrett problem i Sverige. Detta trots att intresset för många idrotter ökat senaste tiden, exempelvis padel och löpning. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar nämligen att många riskerar sämre hälsa på grund av stillasittande.

11 april 2022 av Casinon.xyz

Att inte träna är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Stillasittande riskerar att leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, vissa typer av cancer och diabetes typ 2. Dessutom kan motion fungera som lindring mot mental ohälsa såsom ångest, oro, sömnproblem och depression, samtidigt som det kan göra att vi kan fokusera bättre och tänka klarare.


En stor andel av svenskarna spenderar dock dagarna med att sitta stilla framför en dator för att jobba eller studera under dagtid. Kvällstid sitter många vid köksbordet och äter, följt av TV-soffan och mer tid framför skärmar – stillasittande. Spel på mobilen eller konsol ger snabb underhållning, liksom spel på casinon online. Även serier och filmer på olika plattformar för streaming lockar också miljontals varje dag.


Riskerna med stillasittande

Efter en lång dag på jobbet kan det vara tungt att hitta viljan och tiden till att motionera, och den snabba underhållningen från skärmar som lockar hjälper förmodligen inte till. Att få in träning och motion i vardagen är därmed inte alltid enkelt, vilket siffror från Folkhälsomyndigheten bekräftar. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är nämligen nästan hälften av svenskarna stillasittande minst 7 timmar per dag, vilket kan ge allvarliga följder.


Den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, tjocktarmscancer och bröstcancer som stillasittande innebär är också ofta relaterat till fetma och övervikt. Med hjälp av träning kan vi bränna kalorier, bygga upp muskelstyrka och stärka immunförsvaret. Över lag kan fysisk aktivitet hjälpa till att drastiskt minska de risker som stillasittande annars förknippas med. Studier har visat att personer som är stillasittande 8 timmar om dagen, men tränar minst 1 timme om dagen, har mindre risk att dö i förtid än de som är stillasittande mindre än 4 timmar om dagen men inte är fysiskt aktiva.


Skillnader på fysisk aktivitet för unga och äldre

Andelen män som sitter stilla 7 timmar eller mer per dag är något större än för kvinnor, visar enkäten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 från Folkhälsomyndigheten. Vad gäller kvinnorna i undersökningen svarade 44 procent att de sitter stilla minst 7 timmar per dag, medan 50 procent av männen svarade ja på samma fråga. Dessutom skiljer sig siffrorna åt mellan olika platser i Sverige, där störst andel stillasittande finns i storstäder och kommuner nära storstäder. Fler unga än äldre har dessutom brist på motion, enligt undersökningen. Lägst andel stillasittande hittade man i gruppen 65 till 84 år, och högst bland personerna mellan 16 och 29 år.


Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar minst 2,5 till 5 timmar av fysisk aktivitet per vecka för vuxna, där aktiviteten ska vara minst ”måttligt” ansträngande som en rask promenad. Bland svenskarna var det dessvärre bara 64 procent som svarade att de följer den rekommendationen. Folkhälsomyndigheten menar därför att man behöver hjälpa svenskarna att motionera mer, till exempel genom mer rörelse i skolan, fysisk aktivitet på recept, och utomhusgym och andra miljöer som uppmuntrar till träning.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: