Man som lyfter vikter

Forskarna testade folks kondition på löpband, men styrkan är också mycket viktig för att undvika alla besvär som följer med att man åldras.

© iStock

God kondition förlänger livet

Forskning visar att ju bättre tränad man är, desto mindre risk är det att dö – och man kan aldrig vara för bra tränad.

1 augusti 2019 av Redaktionen

Träning förlänger livet

Träning kan förlänga livet. För de flesta är väl det knappast någon överraskning. Men vad händer om man tränar för mycket? Kommer träningen att inverka negativt på hälsan då? Den frågan har diskuterats länge och nu kommer en ny, stor undersökning med ytterligare ett svar. 

Och budskapet i svaret är ett enda stort och rungande NEJ. 

I undersökningen tittade forskarna på förhållandet mellan konditionen och risken för att dö. Data från över 120 000 medelålders och äldre män och kvinnor analyserades, vilkas kondition testades på löpband, och därefter undersökte man hur stor risken var för att dö inom en ungefärlig tioårsperiod.

>> Få massor av tips om träning, motivation, tävlingar, recept och förslag på övningar direkt i din mail. Klicka här för att få vårt populära nyhetsbrev. <<

Och tendensen var tydlig: ju bättre kondition, desto mindre risk att dö. Forskarna kunde se att de 25 %, som hade bäst kondition, också hade betydligt mindre risk för att dö jämfört med de 25 % som hade sämst kondition. 

Så långt var det ingen större överraskning. Men förutom att testgruppen delades in i fjärdedelar, i enlighet med god forskarsed, så tittade forskarna också på de 2 % av testpersonerna som hade bäst kondition och som presterade på elitnivå för deras kön och ålder. 

Och då fortsatte tendensen. Elitgruppen var den grupp som hade minst risk för att dö: risken var 80 % mindre jämfört med de 25 % som hade sämst kondition

Kondis & dödsrisk

Risken för att dö inom en tioårsperiod beror på hur bra kondition man har. Risken är klart störst för de som är sämst tränade.

  • De med sämst kondition hade fem gånger så stor risk att dö som elitgruppen.
  • De som var halvdåligt tränade hade 2,6 gånger så stor risk att dö som elitgruppen.
  • De med medelgod kondition hade 1,8 gånger så stor risk att dö som elitgruppen.
  • De med god kondition hade 1,3 gånger så stor risk att dö som elitgruppen.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Känner du dig otrygg att springa i mörkret?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: