© Unsplash

Fullmakt för alla tillfällen med Jurio

Det kan uppstå situationer då du själv inte har möjlighet att utföra ett särskilt, eller flera, ärenden och behöver ta hjälp av någon annan. Då behöver du först upprätta en fullmakt. Det gör du enklast med Jurio!

15 juni 2022 av Bazoom Group

Vad är en fullmakt?

Behöver du sälja något, köpa något eller utföra ett bankärende men har inte möjlighet att vara på plats själv? Då kan du med hjälp av en fullmakt låta en annan person utföra handlingen i ditt namn med rättsligt bindande verkan. För en fullmakt krävs två parter – den som ger fullmakten till någon annan, så kallad fullmaktsgivare, och den person eller personerna som får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn, så kallad fullmaktshavare.

Olika typer av fullmakter

En fullmakt kan användas vid flera olika tillfällen och det finns därför olika typer av fullmakter. I grund och botten fyller alla fullmakter dock samma funktion, nämligen att någon annan företräder dig när du inte kan själv kan närvara. Med Jurio kan du skapa en generalfullmakt, enkel fullmakt och framtidsfullmakt, beroende på vad just du behöver. Vi guidar dig och hjälper dig välja rätt.

Generalfullmakt

En generalfullmakt är, precis som namnet antyder, er generell fullmakt som ger en mer allmän behörighet. Den kan användas för att ge fullmakthavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i flera typer av ärenden under en bestämd tid eller tillsvidare. Generalfullmakten kan begränsas så att särskilt utvalda frågor inte ingår. Kanske vill du att din fullmaktshavare ska kunna göra allt med undantag för att köpa och sälja fastigheter i ditt namn. Då reglerar vi det i din fullmakt!

Enkel fullmakt

En enkel fullmakt ger, till skillnad från generalfullmakten, fullmaktshavaren ett specifikt uppdrag är uträtta i ditt namn. Kanske vill du att någon annan sköter en försäljning eller köp vid ett visst tillfälle. Då behöver du skriva en enkel fullmakt. Med en skriftlig enkel fullmakt minskar du risken för missförstånd och tvister.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som du skriver i nutid, men som ger en eller flera utvalda personer rätten att ta hand om dina angelägenheter först i framtiden. Syftet är att på förhand bestämma vem som ska hjälpa dig den dag du inte längre klarar av att fatta välgrundade beslut på egen hand. Framtidsfullmakten träder därför i kraft först när du på grund av sjukdom, hög ålder eller olycka inte längre kan ta hand om dina egna ärenden.

Skapa en fullmakt med Jurio

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa en generalfullmakt, en enkel fullmakt eller en framtidsfullmakt. Du kan välja upp till två fullmaktshavare och fullmakten skräddarsys efter dina behov genom att du svarar på ett par enkla frågor i vårt formulär. Det går snabbt, är enkelt och när du är klar kan du signera digitalt med BankID! 

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: