Forskning: Så hälsosamt är det att komma för sent

Är du en av dem som ofta brukar komma för sent? Enligt forskarna behöver det inte vara till nackdel. Folk som ofta kommer för sent har nämligen en rad bra karaktärsdrag.

26 april 2016 av Julie-Elsebeth Crone Johannesen

Du kommer ofta sent till jobbet, du är alltid den sista som dyker upp när du ska träffa kompisarna och dina "jag är där om fem minuter" innebär i själva verket minst den dubbla tiden. Det kan verka som ett dåligt karaktärsdrag, men det är inte hela sanningen.

rel="nofollow">Forskning visar nämligen att de som kommer för sent generellt är mer positiva, kreativa, bättre på att multitaska och är mer förhoppningsfulla. Summan av dessa drag gör att de är sämre på att beräkna tiden eftersom deras positiva sinne gör dem till tidsoptimister. På längre sikt kommer denna positivitet dock att leda till minskad risk för stress, hjärt-kärlsjukdomar och att man får ett mer funktionsdugligt immunsystem.

Deadliners och producers

Diana DeLonzor är författare till boken "Never Be Late Again" och hon menar att de allra flesta personer som är notoriskt sena kan delas in i två grupper; deadliners och producers. Deadliners får omedvetet en andrenalinkick genom att de tvingas spurta till bestämda mötestider. Producers får däremot sin kick genom att hinna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.

B-människor är oftare sent ute

rel="nofollow"> En studie från San Diego State University fastslår dessutom att det finns ett samband mellan att vara B-människa och att komma för sent. B-människor associeras med att de tar det lite lugnare i livet och att de är bra på att anpassa sig vid olika förhållanden. Totalt sett gör det att de är bättre på att se allt i ett större perspektiv och inte stressa upp sig i onödan över obetydliga detaljer i vardagen.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

När på dagen föredrar du att träna?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig