Tro på det du gör.
Tro på det du gör.

Optimism är bland de fem personlighetsdrag som är knutna till en rad hälsovinster. 

© iStockphoto

Dessa fem karaktärsdrag gör dig frisk

Ny forskning pekar på fem personlighetsdrag som är knutna till lägre förekomst av depression, ensamhet, kronisk sjukdom och fetma.

11 april 2017 av Hans Westhausen Gottlieb

Är du både samvetsgrann, känslomässigt stabil, beslutsam, kontrollerad och optimistisk, så finns det en bra chans att du dessutom kan räkna med en rad hälsovinster.

Det visar ny forskning från University College London gjord med bakgrund av data och svar från över 8 000 försökspersoner.

Bättre hälsa och ökat välstånd

De personer som fick höga poäng när det gäller de fem personlighetsdragen: samvetsgrannhet, känslomässig stabilitet, beslutsamhet, kontroll och optimism var också mer benägna att få höga poäng när det gäller hälsa.

T.ex. hade bara tre procent av personerna som fick höga poäng på 4–5 parametrar, symptom på depression, medan det gällde för hela 23 procent av de som inte fick höga poäng på någon av de fem personlighetsdragen.

Höga poäng på de fem personlighetsdragen var också knutet till ekonomisk framgång, färre kroniska sjukdomar, lägre förekomst av fetma oh mindre ensamhet.

Det gällde även när forskarna justerade för kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, utbildning och kognitiv funktion.

Träna dig optimistisk

Även om man varken är född till optimist eller har något av de fyra andra personlighetsdragen, så är det enligt forskarna bakom studien, möjligt att utveckla dessa drag genom att träna dem i specifika situationer. Det handlar först och främst om att ändra syn på dem, så att man t.ex. ökar sin kontrollkänsla på arbetsplatsen eller jobbar på att vara mer optimistisk under hårda träningspass.

Källa: PNAS

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur många motionslopp siktar du på att delta i under det här året?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här:

Rekommenderas till dig