Ökar övervikt risken för cancer?

Stämmer det att övervikt ökar risken för att drabbas av cancer?

Ja. Det har åtminstone påvisats att det finns ett starkt samband mellan en rad olika cancerformer och övervikt. Det är emellertid svårt att undersöka de exakta följderna av övervikt.

Man blir ofta överviktig eller kraftigt överviktig på grund av dåliga kostvanor och för lite motion. Frågan blir då om det är själva fetman, bristen på motion eller den onyttiga maten som orsakar cancer. Det kan vara svårt att utröna, och det kan möjligtvis vara en kombination av olika faktorer.

Övervikt ökar bl.a. risken för cancer i tarmar, matstrupe, njurar och lever.

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: