13 cancerformer du kan förebygga med motion

En ny studie visar med hur många procent risken för att drabbas av 13 olika cancerformer minskar om man motionerar.

19 maj 2016 av Hans Westhausen Gottlieb

Nu finns det ännu fler skäl att träna och motionera. Ja, det handlar faktiskt om hela 13 nya, starka skäl.

Ny forskning jämför nämligen motion med lägre förekomst av hela 13 olika cancerformer.

I en stor studie har amerikanska och europeiska forskare sammanställt data från hela 1,44 miljoner försökspersoner, som blev tillfrågade om de motionerade mycket eller måttligt på deras fritid och hur mycket tid de ägnade åt träning.

Försökspersonerna följdes under 11 år och deras motionsvanor jämfördes med förekomsten av 26 olika cancerformer.

Resultatet visade att de 10 procent som var mest aktiva drabbades mer sällan av 13 olika cancerformer jämfört med de 10 procent som var minst aktiva.

Minskad risk för cancer trots rökning

De 13 cancerformer som procentuellt uppvisade lägre förekomst var:

 • Cancer i matstrupen: 42% lägre förekomst.

 • Levercancer: 27%

 • Lungcancer: 26%

 • Njurcancer: 23%

 • Magcancer: 22%

 • Cancer i livmodern: 21%

 • Leukemi (AML): 20%

 • Benmärgscancer (myelom): 17%

 • Tjocktarmscancer: 16%

 • Huvud- och halscancer: 15%

 • Ändtarmscancer: 13%

 • Blåscancer: 13%

 • Bröstcancer: 10%

För 10 av cancerformerna ledde motion till att förekomsten minskade oberoende av försökspersonernas BMI och rökvanor.

Enda smolket i bägaren var att motion även verkade hänga ihop med en 27% högre risk för hudcancer (malignt melanom). Enligt forskarna kan det bero på att de som motionerade tillbringade mera tid utomhus, och därför blev mer exponerade för solens skadliga strålar.

Källa: JAMA Internal Medicine , Livescience.com

Läs också

Kanske är du nyfiken på ...

Hur ofta springer du UTAN gps-klocka?

Vi rekommenderar

Hittade du inte det du söker? Sök här: